Kamilla Młynarska

Dorota Krupa- Zięba

Coach, Pedagożka

 

 

Jestem coachem, pedagogiem, lektorem języka niemieckiego i liderem zespołu. Praktykuję jogę, szyję i tworzę biżuterię. Kocham przyrodę, psy, książki, muzykę i wegetariańską kuchnię. Najważniejsze są dla mnie relacje i życie w zgodzie z własnymi wartościami.

Coaching towarzyszy mi w życiu od wielu lat. Budowanie relacji, empatia i poszerzanie
świadomości są dla mnie głównymi filarami rozwoju osobistego.
Czerpię inspirację, radość i energię ze spotykania ludzi. Lubię ich śłuchać i rozmawiać z nimi o tym co dla nich naprawdę ważne. W każdym potrafię dostrzec jego wyjątkowość.
Doświadczenie w różnych branżach pozwala mi mieć szerszą perspektywę zarówno na życie codzienne jak również zawodowe.
Ukończyłam Szkołę Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju
Intergralnego w Krakowie. Moja praca jest regularnie poddawana superwizji u certyfikowanych superwizorów psychoterapeutów.

Oferuję coaching oparty na partnerstwie, zasobności, kreatywności, wolnej przestrzeni i
osobistym wyborze.

Zapraszam Cię na spotkanie ze mną jeżeli:

– potrzebujesz nowego podejścia do starego powracającego problemu i chcesz przyjrzeć się różnym obszarom swojego życia inaczej niż do tej pory.

– męczy Cię jakiś dylemat lub konflikt wewnętrzny.

– chcesz zdystansować się od gonitwy myśli.
Zapraszam Cię do świadomego i kreatywnego dialogu w przyjaznym, empatycznym środowisku, bo wszystkie odpowiedzi są w Tobie, czekają tylko na odpowiednie pytania.

 

Więcej o mnie:

 Inspiruję, towarzyszę i pomagam w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrzych. Wspieram między innymi w takich obszarach jak:
– budowanie poczucia własnej wartości;
– świadome odkrywanie swoich potrzeb;
– odkrywanie wewnętrznych blokad i odpowiednie formułowanie celów;
– poszukiwanie własnej drogi i sensu w życiu zawodowym i prywatnym;
– odkrywanie swoich mocnych stron i nieuświadomionych zasobów;
– zauważanie i nazywanie emocji, odróżnianie myśli od uczuć;
– budowanie relacji opartych na empatii i zaufaniu oraz komunikacji bez przemocy;
– radzenie sobie ze stresem i natłokiem myśli;
– przejście przez zmianę w zaufaniu do własnej decyzji.

Stosuję sprawdzone narzędzia i modele coachingowe, takie jak na przykład: model GROW, model Diltsa, koło życia, elementy Racjonalnej Terapii Zachowań czy dialog Sokratejski. Na sesji coachingowej ze mną możesz spodziewać się także krótkich medytacji i ćwiczeń oddechowych.
Zapewniam bezpieczne warunki do eksperymentowania i odkrywania Twoich osobitych
zasobów z uważnością na Twoje potrzeby i gotowość do zmian.

Pracuję w języku polskim i niemieckim.
Dorota Krupa-Zięba
+48 606 539 999

Kontakt: Tel.606 539 999

 

Olga Surma

Olga Surma

Psycholog, Psychoterapeutka

 

Jestem psychologiem, absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów wybrałam dwa moduły kierunkowe: Psychoterapia Gestalt oraz Psychoterapia poznawcza i  strategie rozwoju osobistego. Kształciłam  się w kierunku arteterapii (studia podyplomowe Arteterapia, sztuki plastyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym) oraz pracy z  młodzieżą (studia podyplomowe Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ). Te zagadnienia nadal pozostają w kręgu moich zainteresowań. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia „Psychoterapia Psychodynamiczna” organizowanego przez Oddział Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum. Szkolenie przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Więcej o mnie:
Od 2009 roku pracuję w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego. Prowadzę terapię indywidualną, grupową oraz konsultacje rodzinne. Regularnie prowadzę także szkolenia i warsztaty dla nauczycieli związane z problematyką dorastania. Wcześniej pracowałam jako psycholog w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz prowadziłam ogólnorozwojowe zajęcia dla małych dzieci.Podczas studiów magisterskich i później zdobywałam wiedzę i  doświadczenie w wielu krakowskich placówkach terapeutycznych, miedzy innymi: w Oddziale Leczenia Depresji i Zaburzeń Afektywnych w Szpitalu Uniwersyteckim, w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Szpitalu im dr J. Babińskiego, w Krakowskim Instytucie Psychoterapii i  innych. W “Pracowni z sensem” przyjmuję dorosłych, młodych dorosłych oraz osoby niepełnoletnie między 14 – 18 rokiem życia. Zajmuję się leczeniem poniższych zaburzeń: (wg klasyfikacji ICD 10) u osób dorosłych i młodzieży

  • zaburzenia nerwicowe i obsesyjno – kompulsywne
  • zaburzenia nastroju i depresja
  • zaburzenia lękowe i fobie
  • zaburzenia osobowości (dotyczy tylko osób dorosłych)
  • zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
  • zaburzenia adaptacyjne
  • zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
  • zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
  • zaburzenia zachowania i emocji w wieku rozwojowym (dotyczy młodzieży)

Jeśli problem, z którym się zmagasz nie znajduje się w powyższym spisie, proszę o kontakt indywidualny telefonicznie lub na maila. Wiele osób przychodzi do terapeuty bez ustalonej diagnozy. Nie mieli wcześniej kontaktu z  psychologiem czy psychiatrą. Chcą z kimś porozmawiać, bo są zaniepokojeni swoim stanem, konkretnym aspektem funkcjonowania, a trudno im zdefiniować w czym dokładnie tkwi problem. Najważniejszym kryterium, które powinno skłonić do podjęcia decyzji o konsultacji jest cierpienie. Jeśli je odczuwasz, od dłuższego czasu, to może oznaczać, że z czymś sobie nie radzisz. Starałam się stworzyć listę niepokojących objawów. Jeśli kilka z nich obserwujesz u siebie od dłuższego czasu i w natężonym stopniu, powinno Cię to skłonić do rozważenia konsultacji ze specjalistą. Kontakt: Tel.: 660-943-067

Anna Czerwińska

Katarzyna Zając

Terapeutka, Counsellorka

Nazywam się Katarzyna Zając, jestem terapeutką i counsellorką Gestalt (jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat czym jest counselling zajrzyj proszę pod ten link – http://www.gestalt.haller.krakow.pl/counselling/). Swoją karierę zawodową  rozpoczęłam jako pedagog, wspierając rozwój dzieci i młodzieży. W 2010 uzyskałam dyplom counsellora  londyńskiego Gestalt Centre. Przez kilka lat wspierałam terapeutycznie kobiety i mężczyzn pracując dla różnych organizacji oraz prowadząc prywatny gabinet. Nadszedł moment kiedy zdałam sobie sprawę, że muszę dokładniej zbadać siebie i świat, aby naprawdę przynieść korzyści innym. Ukończyłam liczne warsztaty i szkolenia, podróżowałam, medytowałam i podjęłam szereg innych działań, które pozwoliły mi powrócić do terapii w świeży i głęboko zaangażowany sposób.

Pomoc psychologiczną rozumiem jako proces poszerzania świadomości ( postaw, przekonań, potrzeb, myśli i uczuć) w ramach bezpiecznej i poufnej relacji terapeutycznej. Moim celem w terapii nie jest „naprawienie” ciebie a raczej wniesienie do twojego życia nowych jakości, pozwalających na korzystne i długotrwałe zmiany. Uważam, że ludzie rodzą się z wewnętrznymi zasobami do rozwiązywania problemów, stawiania czoła wyzwaniom oraz satysfakcjonującego życia. Jednak w wyniku trudnych doświadczeń i przeżytych traum zablokowany zostaje dostęp do naszej wewnętrznej mądrości, kreatywności i siły.  Sesje terapeutyczne dają możliwość przyjrzenia się temu jak doświadczenia z przeszłości wpływają na nasze codzienne wybory, jak kształtują nasze relacje z sobą i innymi oraz postrzeganie tego co nas spotyka. Moment kiedy odkryjemy klucz do pewnych, często nawykowych przekonań, emocji czy zachowań często okazuje się momentem zwrotnym, z nową świadomością możemy dokonać innego wyboru a co za tym idzie zmiany w kierunku bogatszego, pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego bycia z sobą i innymi.

Więcej o mnie:

Możliwe, iż doświadczasz trudności w relacjach osobistych lub w pracy, chciałbyś/chciałabyś zmienić swoje interakcje z innymi, wybaczyć lub postawić rozsądne granice. Być może nagła zmiana lub strata w twoim życiu spowodowały, że wszystko, co dotychczas wiedziałeś/aś przestało mieć sens. A może nie wiesz co dokładnie się dzieje, po prostu czujesz że coś jest nie tak. Niezależnie od tego w jakim obszarze życia potrzebujesz wsparcia oferuję przestrzeń dla empatycznej rozmowy, refleksji i uważnej eksploracji, gdzie razem przyjrzymy się w jaki sposób  rozumiesz i doświadczasz swoich trudności oraz poszukamy sposobów na przezwyciężenie lub zminimalizowanie ich wpływu na  twoje życie.

Pracuję w języku polskim i angielskim. Więcej informacji możesz znaleźć na mojej stronie: relacyjnaprzestrzen.pl

 Kontakt: Tel. 500-530-032

Anna Czerwińska

Dominika Jeziorek-Waluś

Terapeutka, Counsellorka

Jestem Terapeutką/ counsellorką Gestalt. W 2011 roku kończyłam 4-letnią Szkołę Counselling
Gestalt.
Zapraszam Cię na sesje terapii / counsellingu Gestalt jeśli:
 doświadczasz cierpienia i trudności w codziennym funkcjonowaniu,
 trudności w relacjach osobistych i zawodowych,
 mierzysz się z lękiem, samotnością czy z brakiem wiary w siebie.
W trakcie sesji wspieram Cię:
 w odkrywaniu, w jaki sposób kształtujesz swoje relacje,
 jak nadajesz znaczenie codziennym wydarzeniom,
 jak przeszłe wydarzenia wpływają na Twoje decyzje, wzorce i przekonania,
 w docieraniu do emocji i potrzeb, byś mógł / mogła autentycznie wyrażać siebie i twórczo
kształtować swoje życie,
 w tworzeniu poczucia bezpieczeństwa i oparcia w sobie w trakcie zmian i w momentach
kryzysu,
 w pracy nad świadomością własnego ciała, emocji, myśli i ducha, abyś mógł / mogła
zintegrować doświadczenia własnego życia,
 w odkrywaniu Twoich zasobów oraz pozbywaniu się przekonań blokujących przed
spełnianiem się w codziennym życiu.
Relację terapeutyczną opieram na szacunku angażując się w kontakt z drugim człowiekiem z
życzliwością, lojalnością i wrażliwością. Mocno wierzę, że głęboki i autentyczny kontakt między
Terapeutą a Klientem ma działanie leczące i wspierające doświadczanie satysfakcjonującego życia.

Więcej o mnie:

Pracuję w języku polskim i angielskim. Pracuję pod stałą superwizją.

 Kontakt: Tel. 502-430-926