Grupa interpersonalna „Sensowne relacje”

Grupa interpersonalna „Sensowne relacje”

  Co daje grupa?

Jeśli zauważyłeś/as, że Twoje kontakty z innymi są w jakiś sposób trudne, schematyczne, ograniczone i nie czerpiesz z nich satysfakcji, grupa jest miejscem dla Ciebie. Miejscem, w którym możesz zarówno przyjrzeć się temu, jak tworzysz relacje, jak i temu w jaki sposób możesz zmienić swoje bycie w relacji z innymi ludźmi. Relacje stanowią lustro, w którym możesz przyjrzeć się sobie, swoim emocjom, przekonaniom, oczekiwaniom i potrzebom.

 

To miejsce na odkrywanie i zapoczątkowanie zmian prowadzących do pełnego i  autentycznego bycia w kontakcie ze sobą i światem. Świadomość tego, w jaki sposób działasz może Ci pomóc zapoczątkować proces zmian w Twoim życiu, wesprzeć Cię w ich dokonywaniu.

 

Praca w grupie opiera się na założeniu, że różne problemy, których doświadczasz mają swoje źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają.

  Do kogo skierowana jest grupa?

Grupa rozwojowa „Sensowne relacje” skierowana jest do osób dorosłych obu płci. Nie ma ograniczeń płci, orientacji, wykształcenia, pochodzenia, przekonań. To, co ważne, to Twoja motywacja do udziału i zajęcia się sobą w bezpiecznej przestrzeni grupy.

 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące udziału, będziesz miał/a możliwość rozmowy na ten temat podczas sesji konsultacyjnej z jedną z prowadzących.

  Jak pracujemy?

W pracy z grupą będziemy opierać się na podejściu Gestalt oraz Somatic Experiencing. Takie połączenie pozwala lepiej zintegrować własne przeżycia oraz zwiększa możliwości radzenia sobie ze swoimi stanami emocjonalnymi. Bycie w lepszym kontakcie ze sobą zarówno na poziome emocjonalnym jak i cielesnym skutkuje zwiększoną odpornością na stres i pojawiające się w życiu trudności – mniej rzeczy nas dotyka, przytłacza. A jeśli już pojawi się destabilizacja to łatwiej jest powrócić do stanu równowagi.

  Co umożliwia udział w grupie?

 • Pracę w atmosferze wsparcia, szacunku i bezpieczeństwa,
 • Zrozumienie znaczenia trudności w relacjach z ludźmi oraz samym/ą sobą,
 • Efektywną pracę nad poczuciem własnej wartości, sprawstwa i odpowiedzialności,
 • Zdobycie doświadczenia relacyjnego, które możesz przenieść do swojej codzienności,
 • Naukę otwartej komunikacji i okazywania emocji, mówienia o swoich potrzebach,
 • Zmianę dotychczasowych wzorców funkcjonowania i zachowania,
 • Wymianę doświadczeń i poszerzenie perspektywy dzięki kontaktowi z innymi osobami,
 • Rozwój osobisty w zakresie rozpoznawania własnych emocji w relacjach,
 • Rozwijanie umiejętności budowania i stawiania granic,
 • Uświadomienie sobie własnego sposobu budowania relacji,
 • Poszerzenie świadomości swojego ciała i kontaktu z nim.

Informacje organizacyjne:

 • Grupa ma charakter zamknięty i jest skierowana do osób dorosłych,
 • Maksymalna liczba osób w grupie: 10,
 • Udział w grupie jest poprzedzony wstępnym spotkaniem z jedną z  prowadzących (koszt konsultacji to 80 zł za 35 minut),
 • Czas trwania grupy to 07 lutego 2019 – 25 kwietnia 2019 r., grupa trwa 3 miesiące,
 • Miejsce spotkań- „Pracownia z sensem”, ul. Różana 7/1, Kraków,
 • Spotkania grupy odbywają się w każdy czwartek w godzinach 18:00- 21:00,
 • Twoja inwestycja: 120 zł za trzygodzinne spotkanie płatne na początku każdego miesiąca.
 • Płatność przyjmujemy z góry za cały miesiąc spotkań (czyli 120 zł x ilość czwartków w danym miesiącu).

Informacje oraz zgłoszenia pod numerami telefonów:   Justyna Sienkiewicz-Urbaniak: 510-264-552   Olga Tokarska: 798-447-118   e-mail: kontakt@pracowniazsensem.pl   Informacje o prowadzących:

Olga Tokarska– jestem certyfikowaną psychoterapeutką i trenerem Gestalt, socjoterapeutką oraz pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem. Swoją wiedzę i doświadczenie rozwijam poprzez udział w warsztatach pracy z ciałem metodą A. Lowena, poprzez taniec 5 rytmów i praktykując pilates.

 

Justyna Sienkiewicz-Urbaniak- jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt oraz certyfikowaną terapeutką Somatic Experiencing – metody pracy ze skutkami traumy oraz chronicznym stresem. Szkolę i szkoliłam się w różnych nurtach pracy terapeutycznej, z trenerami z Polski, Europy oraz Stanów Zjednoczonych.

 

Pracujemy w parze trenerskiej od 2014 roku prowadząc grupy rozwojowe w Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce. Praca z grupą daje nam obu satysfakcję oraz wielość cennych doświadczeń . Naszą praktykę chcemy przenieść na grunt krakowski. W swojej pracy łączymy podejście Gestalt (eksperyment, pracę z rysunkiem, elementy pracy z ciałem, wizualizację, pracę w  parach, podejście egzystencjalne) z pracą z ciałem metodą Somatic Experiencing ( koncentracja na budowaniu świadomości procesów zachodzących na poziomie cielesnym).