„Pracownia z sensem” powstała, aby towarzyszyć Ci w poszukiwaniu rozwiązań dotychczasowych problemów; dokonywaniu konstruktywnych, życiowych zmian. Praca, którą oferujemy, ma na celu pozwolić Ci lepiej radzić sobie z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi w życiu rodzinnym oraz zawodowym, tak aby Twoje życie było bardziej satysfakcjonujące i pełnie.

Co właściwie oznacza nazwa „Pracownia z sensem”? Jest to miejsce aktywnych poszukiwań sensu tego, czego aktualnie doświadczasz. To, co dzieje się z Tobą / u Ciebie, odnosi się do całości Twojego życia, Twojej historii, a zatem do miejsca, z którego pochodzisz i do którego podążasz. Terapia często daje możliwość pracy nad zmianą szkodliwych sposobów myślenia o sobie i o świecie, czy też zmianą destrukcyjnych zachowań. Psychoterapia może być początkiem drogi ku nowemu sensowi. Zazwyczaj zaczyna się ona wtedy, gdy kończy się wiara, że chodzenie utartymi ścieżkami może zaprowadzić Cię w nowe miejsce.

“Pracowania z sensem” została założona w 2017 roku przez Olgę Tokarską – Bąk oraz Justynę Sienkiewicz – Urbaniak, obecnie jest ona prowadzona przez Magdalenę Stawicką. Pracownię tworzą oraz współpracują z nią wykwalifikowani specjaliści z różnych dziedzin: psychologii, psychoterapii, pedagogiki i rozwoju osobistego. Mamy wieloletnie, bogate doświadczenie w niesieniu pomocy ludziom, którzy zmagają się z różnymi formami problemów. Łączy nas wspólna pasja, którą jest praca z ludźmi, a także szeroko rozumiany rozwój człowieka.

Zapraszamy do kontaktu.

Magdalena Stawicka

Magdalena Stawicka

Psycholog, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Jestem psychologiem i psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Pracuję w podejściu humanistyczno – egzystancjalnym, w nurcie Gestalt. Bliskie jest mi holistyczne spojrzenie na człowieka – nierozerwalne połączenie myśli, emocji, odczuć i wrażeń cielesnych oraz partnerska perspektywa na relację terapeuta – klient, gdzie to klient ma klucz i zasoby do ponownego osiągnięcia równowagi i poczucia dobrostanu.

Pracuję z osobami dorosłymi. Prowadzę psychoterapię indywidualną, udzielam również konsultacji psychologicznych. Przyjmuję w gabinetach w centrum Krakowa oraz online.

Wierzę, że droga do bycia w pełni, bycia przy sobie i w relacjach z innymi wiedzie przez uznanie tego jak było “tam i wtedy”, poszerzenie świadomości jak jest “tu i teraz” i spojrzenie na “teraz dla potem”.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestniczę w czteroletniej Szkole Psychoterapii Gestalt w Instytucie Gestalt. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję w oparciu o kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dlatego swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.

Więcej o mnie:

ZAPRASZAM JEŻELI

 • Przeżywasz trudności w relacjach
 • Zmagasz się z niskim poczuciem własnej wartości, czujesz się nieadekwatnie lub niekompletnie
 • Czujesz, że nie jesteś sobą, masz trudności z wyrażeniem siebie
 • Często towarzyszy Ci poczucie wstydu lub poczucie winy
 • Masz obniżony nastrój, przeżywasz długotrwały niepokój lub lęk, intensywnie doświadczasz samotności
 • Doświadczasz kryzysu, silnego stresu lub intensywnych zmian w jednym lub wielu obszarach (przeprowadzka, rozwód, kryzys płodności, zmiana ścieżki zawodowej, utrata pracy, przejście na emeryturę)
 • Przechodzisz przez doświadczenie choroby nowotworowej lub towarzyszysz osobie chorującej
 • Zmagasz się ze stratą, chorobą, przechodzisz przez proces żałoby, mierzysz się z lękiem przed śmiercią
 • Doświadczasz zagubienia, szukasz poczucia sensu życia
 • Chcesz lepiej poznać siebie, poprawić jakość swojego życia
 • Są inne obszary, którymi chcesz się zająć

WYKSZTAŁCENIE

 • Instytut Gestalt, Szkoła Psychoterapeutów Gestalt (2021 – obecnie)
 • Uniwersytet Jagielloński, Psychologia, studia magisterskie (2004 – 2009)

SZKOLENIA

 • Praca z parą w Terapii Gestalt. Prowadzący: Giovanni Turra
 • Jak prowadzić proces grupowy? Prowadzący: Graham Colbourne
 • Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie – stopień I i II. Psychosomatoterapia z elementami psychoneuroimmunologii (self-experience), Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej.
  Prowadząca: dr n. med. Alicja Heyda
 • Wstyd i poczucie winy w pracy z klientem. Prowadzący: Frans Meulmeester
 • Praca z seksualnością. Budowanie fundamentów w pracy terapeutycznej z cielesnością. Łódzka Szkoła Gestalt. Prowadzący: John Gillespie
 • Szkoła Trenerów, Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt:

Tel.: 668 148 076

magdalenastawicka.pl

Zdjecie profilowe

Justyna Sienkiewicz Urbaniak

Psychoterapeutka

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt oraz Somatic Experiencing. Psychoterapią zajmuję się od 2007 roku. W międzyczasie odbyłam: staż na oddziale dziennym ośrodka terapii uzależnień, staż w Poliklinice Wojskowej na oddziale psychiatrycznym. Ukończyłam studia podyplomowe dotyczące Interwencji Kryzysowej i Psychologii Kryzysu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ciągle kształcę się w różnych metodach pracy u trenerów z Polski, Europy oraz Stanów Zjednoczonych.

Poza Pracownią Psychoterapii Gestalt prowadzę bezpłatną terapię indywidualną dla mieszkańców gminy Wieliczka w Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce.

Realizując działalność psychoterapeutyczną kieruję się myślą Ludwiga Wittgensteina, która brzmi: „nie można pewnych rzeczy spostrzec, ponieważ wciąż ma się je przed oczami. Jestem głęboko przekonana, że bycie terapeutką opiera się na pomaganiu w spostrzeganiu tych pewnych rzeczy,
a jest to możliwe ze względu na inność spojrzenia, perspektywy i doświadczeń. Niezmiennie fascynuje mnie siła połączeń ciała i umysłu, jednostki i grupy, tego co z natury i tego, co kulturowe. Bardzo lubię swoją pracę.

Pracuję w nurcie Gestalt wzbogaconym o elementy analizy transakcyjnej, pracy z ciałem oraz terapii egzystencjalnej, jak również metody pracy z traumą (Somatic Experiencing).

Więcej o mnie:

Pracuję z osobami dorosłymi, współprowadzę również grupy terapeutyczne. Swoją pracę oferuję tym, którzy odczuwają trudności nieumożliwiające w pełni satysfakcjonujące funkcjonowanie.

Mogą one dotyczyć:

 • zmagania się z problemami w relacjach z innymi ludźmi,
 • poczucia bycia nierozumianym, zagubionym, samotnym, pustym,
 • doświadczania kryzysów życiowych, zarówno tych związanych z konkretną sytuacją (problemy małżeńskie, wychowawcze, zawodowe), jak i z momentem  w życiu (dojrzewanie, kryzys wieku średniego, opuszczenie domu przez dzieci), nie radzenia sobie ze swoimi emocjami,
 • doświadczania tzw. huśtawki emocjonalnej,
 • przeżywania niepokoju, lęku, przygnębienia,
 • przeżywania trudności w związku z orientacją seksualną,
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się),
 • uzależnienia lub zmagania się z uzależnieniem bliskich (DDA, współuzależnienie),
 • skutków traum i chronicznego stresu,
 • objawów psychosomatycznych, tj. bólu i zaburzeń fizycznych o podłożu psychicznym.

W pracy stosuję się do zasad Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Jestem terapeutką rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej. Regularnie superwizuję prowadzone przez siebie procesy terapeutyczne.

Certyfikaty:

 • Instytut Terapii Gestalt w Krakowie, nr certyfikatu 267
 • The European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
 • The European Association for Psychotherapy (EAP)
 • SEP, Somatic Experiencing Practitioner, nr certyfikatu EASE: PLPLUS 16023

Zapraszam na spotkanie po wcześniejszej rozmowie telefonicznej.

Jeżeli nie odbieram telefonu – prawdopodobnie pracuję.

Kontakt:

Tel.: 510 264 552

Olga Surma

Olga Surma

Psycholog, Psychoterapeutka

Jestem psychologiem, absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów wybrałam dwa moduły kierunkowe: Psychoterapia Gestalt oraz Psychoterapia poznawcza i  strategie rozwoju osobistego. Kształciłam  się w kierunku arteterapii (studia podyplomowe Arteterapia, sztuki plastyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym) oraz pracy z  młodzieżą (studia podyplomowe Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ). Te zagadnienia nadal pozostają w kręgu moich zainteresowań. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia „Psychoterapia Psychodynamiczna” organizowanego przez Oddział Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum. Szkolenie przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Więcej o mnie:

Od 2009 roku pracuję w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego. Prowadzę terapię indywidualną, grupową oraz konsultacje rodzinne. Regularnie prowadzę także szkolenia i warsztaty dla nauczycieli związane z problematyką dorastania. Wcześniej pracowałam jako psycholog w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz prowadziłam ogólnorozwojowe zajęcia dla małych dzieci.Podczas studiów magisterskich i później zdobywałam wiedzę i  doświadczenie w wielu krakowskich placówkach terapeutycznych, miedzy innymi: w Oddziale Leczenia Depresji i Zaburzeń Afektywnych w Szpitalu Uniwersyteckim, w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Szpitalu im dr J. Babińskiego, w Krakowskim Instytucie Psychoterapii i  innych. W “Pracowni z sensem” przyjmuję dorosłych, młodych dorosłych oraz osoby niepełnoletnie między 14 – 18 rokiem życia. Zajmuję się leczeniem poniższych zaburzeń: (wg klasyfikacji ICD 10) u osób dorosłych i młodzieży

 • zaburzenia nerwicowe i obsesyjno – kompulsywne
 • zaburzenia nastroju i depresja
 • zaburzenia lękowe i fobie
 • zaburzenia osobowości (dotyczy tylko osób dorosłych)
 • zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
 • zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
 • zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
 • zaburzenia zachowania i emocji w wieku rozwojowym (dotyczy młodzieży)

Jeśli problem, z którym się zmagasz nie znajduje się w powyższym spisie, proszę o kontakt indywidualny telefonicznie lub na maila. Wiele osób przychodzi do terapeuty bez ustalonej diagnozy. Nie mieli wcześniej kontaktu z  psychologiem czy psychiatrą. Chcą z kimś porozmawiać, bo są zaniepokojeni swoim stanem, konkretnym aspektem funkcjonowania, a trudno im zdefiniować w czym dokładnie tkwi problem. Najważniejszym kryterium, które powinno skłonić do podjęcia decyzji o konsultacji jest cierpienie. Jeśli je odczuwasz, od dłuższego czasu, to może oznaczać, że z czymś sobie nie radzisz. Starałam się stworzyć listę niepokojących objawów. Jeśli kilka z nich obserwujesz u siebie od dłuższego czasu i w natężonym stopniu, powinno Cię to skłonić do rozważenia konsultacji ze specjalistą.

Kontakt:

Tel.: 660 943 067

Katarzyna Zając

Katarzyna Zając

Terapeutka, Counsellorka

Nazywam się Katarzyna Zając, jestem terapeutką i counsellorką Gestalt (jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat czym jest counselling zajrzyj proszę pod ten link – http://www.gestalt.haller.krakow.pl/counselling/). Swoją karierę zawodową  rozpoczęłam jako pedagog, wspierając rozwój dzieci i młodzieży. W 2010 uzyskałam dyplom counsellora  londyńskiego Gestalt Centre. Przez kilka lat wspierałam terapeutycznie kobiety i mężczyzn pracując dla różnych organizacji oraz prowadząc prywatny gabinet. Nadszedł moment kiedy zdałam sobie sprawę, że muszę dokładniej zbadać siebie i świat, aby naprawdę przynieść korzyści innym. Ukończyłam liczne warsztaty i szkolenia, podróżowałam, medytowałam i podjęłam szereg innych działań, które pozwoliły mi powrócić do terapii w świeży i głęboko zaangażowany sposób.

Pomoc psychologiczną rozumiem jako proces poszerzania świadomości ( postaw, przekonań, potrzeb, myśli i uczuć) w ramach bezpiecznej i poufnej relacji terapeutycznej. Moim celem w terapii nie jest „naprawienie” ciebie a raczej wniesienie do twojego życia nowych jakości, pozwalających na korzystne i długotrwałe zmiany. Uważam, że ludzie rodzą się z wewnętrznymi zasobami do rozwiązywania problemów, stawiania czoła wyzwaniom oraz satysfakcjonującego życia. Jednak w wyniku trudnych doświadczeń i przeżytych traum zablokowany zostaje dostęp do naszej wewnętrznej mądrości, kreatywności i siły.  Sesje terapeutyczne dają możliwość przyjrzenia się temu jak doświadczenia z przeszłości wpływają na nasze codzienne wybory, jak kształtują nasze relacje z sobą i innymi oraz postrzeganie tego co nas spotyka. Moment kiedy odkryjemy klucz do pewnych, często nawykowych przekonań, emocji czy zachowań często okazuje się momentem zwrotnym, z nową świadomością możemy dokonać innego wyboru a co za tym idzie zmiany w kierunku bogatszego, pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego bycia z sobą i innymi.

Więcej o mnie:

Możliwe, iż doświadczasz trudności w relacjach osobistych lub w pracy, chciałbyś/chciałabyś zmienić swoje interakcje z innymi, wybaczyć lub postawić rozsądne granice. Być może nagła zmiana lub strata w twoim życiu spowodowały, że wszystko, co dotychczas wiedziałeś/aś przestało mieć sens. A może nie wiesz co dokładnie się dzieje, po prostu czujesz że coś jest nie tak. Niezależnie od tego w jakim obszarze życia potrzebujesz wsparcia oferuję przestrzeń dla empatycznej rozmowy, refleksji i uważnej eksploracji, gdzie razem przyjrzymy się w jaki sposób  rozumiesz i doświadczasz swoich trudności oraz poszukamy sposobów na przezwyciężenie lub zminimalizowanie ich wpływu na  twoje życie.

Pracuję w języku polskim i angielskim. Więcej informacji możesz znaleźć na mojej stronie: relacyjnaprzestrzen.pl

 Kontakt:

Tel. 500 530 032

Dominika Jeziorek - Waluś

Dominika Jeziorek-Waluś

Terapeutka, Counsellorka

Jestem Terapeutką/ counsellorką Gestalt. W 2011 roku kończyłam 4-letnią Szkołę Counselling Gestalt.

Zapraszam Cię na sesje terapii / counsellingu Gestalt jeśli:

 • doświadczasz cierpienia i trudności w codziennym funkcjonowaniu,
 • trudności w relacjach osobistych i zawodowych,
 • mierzysz się z lękiem, samotnością czy z brakiem wiary w siebie.

W trakcie sesji wspieram Cię:

 • w odkrywaniu, w jaki sposób kształtujesz swoje relacje,
 • jak nadajesz znaczenie codziennym wydarzeniom,
 • jak przeszłe wydarzenia wpływają na Twoje decyzje, wzorce i przekonania,
 • w docieraniu do emocji i potrzeb, byś mógł / mogła autentycznie wyrażać siebie i twórczo kształtować swoje życie,
 • w tworzeniu poczucia bezpieczeństwa i oparcia w sobie w trakcie zmian i w momentach kryzysu,
 • w pracy nad świadomością własnego ciała, emocji, myśli i ducha, abyś mógł / mogła zintegrować doświadczenia własnego życia,
 • w odkrywaniu Twoich zasobów oraz pozbywaniu się przekonań blokujących przed spełnianiem się w codziennym życiu.

Relację terapeutyczną opieram na szacunku angażując się w kontakt z drugim człowiekiem z życzliwością, lojalnością i wrażliwością. Mocno wierzę, że głęboki i autentyczny kontakt między Terapeutą a Klientem ma działanie leczące i wspierające doświadczanie satysfakcjonującego życia.

Więcej o mnie:

Pracuję w języku polskim i angielskim. Pracuję pod stałą superwizją.

 Kontakt:

Tel. 502-430-926

Zdjęcie profilowe

Barbara Fleszar

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Instytucie Gestalt posiadającym akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP).

Terapię Gestalt postrzegam jako ścieżkę odkryć dotyczących własnego “ja”, sposobów w jakie komunikujemy się z otoczeniem oraz możliwości, jakie niesie pełne przeżywanie chwili obecnej. Przyjmując te założenia do serca i do codziennego życia, otwieramy się na głębszą wiedzę o sobie oraz zdrowsze relacje z innymi. Zapraszam Cię do eksplorowania tej fascynującej metody, abyś mógł/a odkryć swoje własne gestalty i żyć pełnią życia.

Jeśli doświadczasz trudności w relacjach, problemów emocjonalnych, zagubienia, poczucia pustki, nasilonego lęku, trudności w radzeniu sobie ze stresem to zapraszam do kontaktu ze mną. Chcę towarzyszyć Ci w odkrywaniu pełniejszej i prawdziwszej wersji siebie. Pomogę Ci zwiększyć świadomość siebie i zrozumieć źródło trudności.

Bliskie jest mi również podejście, które w procesie terapeutycznym uwzględnia wszystkie trzy wymiary człowieka: ciało, psychikę i duchowość. Rozwój osobisty oznacza dbałość o wszystkie te sfery i harmonię między nimi.  Swoje umiejętności podnoszę na warsztatach prowadzonych przez polskich i zagranicznych terapeutów. Pracuję w oparciu o kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Więcej o mnie:

Oferuję kosultacje i psychoterapię indywidualną dla dorosłych.

Zapraszam do kontaktu:

Tel. 661 374 673

Sesja:
50 min – 160 zł