Justyna Sienkiewicz-Urbaniak

Justyna Sienkiewicz-Urbaniak

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt oraz Somatic Experiencing. Psychoterapią zajmuję się od 2007 roku. W międzyczasie odbyłam: staż na oddziale dziennym ośrodka terapii uzależnień, staż w Poliklinice Wojskowej na oddziale psychiatrycznym. Ukończyłam studia podyplomowe dotyczące Interwencji Kryzysowej i Psychologii Kryzysu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ciągle kształcę się w różnych metodach pracy u trenerów z Polski, Europy oraz Stanów Zjednoczonych.

Poza Pracownią Psychoterapii Gestalt prowadzę bezpłatną terapię indywidualną dla mieszkańców gminy Wieliczka w Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce.

Realizując działalność psychoterapeutyczną kieruję się myślą Ludwiga Wittgensteina, która brzmi: „nie można pewnych rzeczy spostrzec, ponieważ wciąż ma się je przed oczami. Jestem głęboko przekonana, że bycie terapeutką opiera się na pomaganiu w spostrzeganiu tych pewnych rzeczy,
a jest to możliwe ze względu na inność spojrzenia, perspektywy i doświadczeń. Niezmiennie fascynuje mnie siła połączeń ciała i umysłu, jednostki i grupy, tego co z natury i tego, co kulturowe. Bardzo lubię swoją pracę. 😊

Pracuję w nurcie Gestalt wzbogaconym o elementy analizy transakcyjnej, pracy z ciałem oraz terapii egzystencjalnej, jak również metody pracy z traumą (Somatic Experiencing).

Pracuję z osobami dorosłymi, współprowadzę również grupy terapeutyczne. Swoją pracę oferuję tym, którzy odczuwają trudności nieumożliwiające w pełni satysfakcjonujące funkcjonowanie.

Mogą one dotyczyć:

 • zmagania się z problemami w relacjach z innymi ludźmi,
 • poczucia bycia nierozumianym, zagubionym, samotnym, pustym,
 • doświadczania kryzysów życiowych, zarówno tych związanych z konkretną sytuacją (problemy małżeńskie, wychowawcze, zawodowe), jak i z momentem  w życiu (dojrzewanie, kryzys wieku średniego, opuszczenie domu przez dzieci), nie radzenia sobie ze swoimi emocjami,
 • doświadczania tzw. huśtawki emocjonalnej,
 • przeżywania niepokoju, lęku, przygnębienia,
 • przeżywania trudności w związku z orientacją seksualną,
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się),
 • uzależnienia lub zmagania się z uzależnieniem bliskich (DDA, współuzależnienie),
 • skutków traum i chronicznego stresu,
 • objawów psychosomatycznych, tj. bólu i zaburzeń fizycznych o podłożu psychicznym.

W pracy stosuję się do zasad Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Jestem terapeutką rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej. Regularnie superwizuję prowadzone przez siebie procesy terapeutyczne.

Certyfikaty:

 • Instytut Terapii Gestalt w Krakowie, nr certyfikatu 267
 • The European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
 • The European Association for Psychotherapy (EAP)
 • SEP, Somatic Experiencing Practitioner, nr certyfikatu EASE: PLPLUS 16023

Zapraszam na spotkanie po wcześniejszej rozmowie telefonicznej.
tel.: 510-264-552

Jeżeli nie odbieram telefonu – prawdopodobnie pracuję.