W „Pracowni z sensem” istnieje możliwość wynajęcia gabinetów na sesje indywidualne, superwizje
oraz sali na zajęcia grupowe (do 10 osób).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Olga Tokarska, tel. 798-447-118
Justyna Sienkiewicz-Urbaniak, tel. 510-264-552
Adres e-mail: kontakt@pracowniazsensem.pl