Olga Tokarska-Bąk

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (Instytut Terapii Gestalt w Krakowie, nr certyfikatu 291). Posiadam również certyfikat The European Association for Gestalt Therapy (EAGT) oraz The European Association for Psychotherapy (EAP). Od 2011 roku prowadzę psychoterapię indywidualną, od 2013 roku pracuję w parze trenerskiej prowadząc grupy rozwoju osobistego. Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi trudności takich jak: depresja, obniżony nastrój, lęk, niskie poczucie własnej wartości, samotność, trudności w bliskich relacjach, rozstanie z bliską osobą, żałoba, brak sensu życia, zagubienie, trudność w wyrażaniu siebie, zaburzenia psychosomatyczne a także z osobami próbującymi odnaleźć siebie i wieść bardziej satysfakcjonujące życie.

Towarzyszę ludziom i wspieram ich w drodze do poznania siebie, swoich potrzeb, uczuć, sposobów funkcjonowania, do bycia w kontakcie ze sobą. Wierzę, że poznanie i akceptacja siebie pozwala na zmianę, otwiera możliwości do znalezienia twórczych rozwiązań, dotarcia do swojego wewnętrznego potencjału, co według mnie przekłada się później na komfort i jakość życia. Wspieram Klientów w odkrywaniu ich zasobów, w twórczym radzeniu sobie z trudnościami,
w odnalezieniu ich własnej drogi.

Psychoterapia jest dla mnie źródłem życiowej inspiracji, odkrywaniem potencjałów tkwiących w człowieku, możliwością autentycznego spotkania dwojga ludzi, które może zaowocować innym podejściem do siebie, do świata, do życia.

Ważne miejsce w mojej pracy terapeutycznej zajmuje szacunek do ludzi, do ich historii, która sprawiła, że są tacy a nie inni, do ich problemów, odczuwanych trudności.

Bliskie mojemu sercu jest podejście humanistyczno- egzystencjalne jednak w swojej pracy łączę różne sposoby i metody terapeutyczne indywidualnie i holistycznie podchodząc do każdego człowieka. Cenię sobie kreatywność, autentyczność i kontakt w relacji klient – terapeuta.

Przez ponad dwa lata współpracowałam z Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w  Wieliczce współprowadząc grupy rozwoju osobistego dla kobiet, przez rok pracowałam na dziennym oddziale psychiatrycznym w Centrum Medycznym „Przyjaźni” w Lublinie, odbyłam również staż kliniczny w Poliklinice Wojskowej na zamkniętym oddziale psychiatrycznym. Stale szkolę się
i  podnoszę swoje kwalifikacje i umiejętności biorąc udział w warsztatach, seminariach
i  konferencjach.
Jestem współzałożycielką i współtwórczynią “Pracowni z sensem” w Krakowie “Gabinetów Terapii Gestalt” w Lublinie.

W pracowni z sensem prowadzę  psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, warsztaty rozwoju osobistego oraz konsultacje wychowawcze..

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Gestalt  European Association for Gestalt Therapy oraz European Association for Psychotherapy. W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, zgodnej z kodeksami powyższych organizacji. Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Na spotkanie ze mną można umówić się telefonicznie:
tel.: 798-447-118

Po więcej informacji zapraszam na moją stronę internetową:

www.gestaltkrakow.com